Våra ansträngningar har gett resultat!
Länsstyrelsen har nu beslutat om åtgärder mot chinchillafarmen för pälsproduktion i Enköping. De förbjuder farmaren att bedriva tillståndspliktig verksamhet enligt 16§ i djurskyddslagen. Beslutet träder i kraft om en månad.

De anser att farmaren brustit när det gäller utrymmen, miljö och inredning och att djurens behov inte kan tillgodoses och inga åtgärder har vidtagits för att åtgärda detta.

Länsstyrelsen bestämmer med stöd av 74§ av djurskyddsförordningen att detta beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas. Om detta beslut inte följs kan det därefter bli aktuellt att omhänderta chinchillorna och meddela djurförbud.