Vid Tritonkvarteret i New Tokyo har Sergalerna byggt en drönarbas som har ett par hundra drönare av typen X-47 som är modifierade med artificiell intelligens att klara av att möta fientligt flyg och agera autonomt i luftstrid mot fientligt flyg och även söka upp fientliga mänskliga fartyg och slå ut dem med sjömålsrobotar av typen JASSM och Harpoon och även med laser slå ut viktiga delar på fientliga fartryg. Lasern används även till att skjuta ner mänskliga flygplan och fientliga robotar samt att X-47 är försedd med 6 stycken snabba hypersonic jaktrobotar av typen Smartur XT-Interceptor mot fientligt flyg på lång distans.

X-47 drönarna har stealth-teknologi, avancerade skyddssystem som elektroniska motmedel, radarstörning/radar förblindning, EMP-sändare och mikrovågssändare. 

Syftet med dessa är dels att försvara Sergalernas fiskeflotta samt New Tokyos hamnar och viktiga infrastruktur mot mänskliga hot - vilket drönarnas huvudsakliga uppgift är då de är försedda med artificiell intelligens, fiendeidentifikation  och förmågan att operera autonomt.

Drönarna har även möjlighet att bära torpeder och sjunkbomber mot fientliga u-båtar. X-47 kan även lät bestyckas till att bära bomber som J-dam och GBU. Samt så klart andra typer av bomber som thermitplasmabomber, napalm, clusterbomber, bunkerbasters osv beroende på uppdrag.

Standardbeväpningen är alltid 6 stycken jaktrobotar och 2 tunga vapen som antingen sjömålsrobotar, torpeder eller bomber av olika typ. Dock alltid 2 bara p.g.a. drönarens storlek så kan den inte bära lika mycket som ett vanligt stridsflygplan men är ett bra komplement till våra stridsflygarförband och som understöd för våra markförband och även som försvarare av viktiga skyddsobjekt som våra baser, hamnar och infrastruktur.

Fox Power Rangers och FurMil enheterna kan också koppla upp sig mot dessa X-47 drönare för avancerad krigföring mot mänskliga mål samt att X-47 kan agera som skyddande rotle för våra djuriska stridspiloter och våra djuriska stridspiloter kan från sitt flygplan ge X-47 order om att stödja, skydda våra trupper och förband samt att attackera fientliga trupper, förband och även fälla bomber mot mänskliga mål.