Vi Rävar har ju som sagt lyckats bra med vår kolonisering av Mars och även andra himlakroppar.

Under våren har ännu en av våra Mars-städer blivit klara!

MARSWOOD!

Samt på  Mars ena måne Phobos har vi funnit stora mängder Thorium, Cobolt 60, Magnesium, Strontiom samt Keriumkristaller som vi utvinner med hjälp av en hypermodern gruvanläggning med atomborrar som tar sig djupt ner.

Även på Mars finns stora Keriumfyndigheter och även en hel del petroleum och naturgas som bildats från tidigare liv på Mars.

I asteroidbältet mellan Mars och Jupiter har vi funnit stora guldfyndigheter, några asteroider av rent guld.

Några av våra militära rymdskepp finns i närheten för att skydda och försvara våra guldfyndigheter. Den Vulpina teknologin och ekonomin blomstrar och vi har en riktig "guldålder!"

Vi har också byggt fler baser på asteroider med viktiga metaller och mineraler.

I Saturnus gasiga atmosfär finns stora mängder strezenium, fremium, ledsenicium och brom i gasform som är viktiga beståndsdelar i elektronik och nanokemi, så vi har rymdfabriker i låg omloppsbana runt Saturnus och ett stark försvar för dessa.