Vulpina Rymdfederationen har också byggt ut en hel del i solsystemet med teknologiskt hjälp från VulpTex och andra aktörer som stöttat den Vulpina verksamheten i rymden.

Tre nya Vulpina baser i omloppsbana runt Mars!

Samt en bas vid Jupiter och

en vid Saturnus och då även en

bas i omloppsbana runt Saturnus största måne, Titan.

Samt en bas högt över Neptunus.

Samt då också en markbas på Pluto.