Högt över Mars yta på gränsen till rymden så bygger Rävarna svävande städer och svävande naturområden.

Samt en ny flygbas för Sjakalplan svävar på 2 km höjd över Mars yta. Sjakalplanen kan flyga både i atmosfär och i rymden.

Rävarna har också byggt stora serveranläggningar på Mars för Solsystemets gemensamma Internet.

På Mars har även hittats en hel del metaller samt petrolum sen när Mars var en levande regnskog för 2 miljarder år sedan. Vilket också utvinns samt fler o0ch fler städer och nya levande naturområden byggs och anläggs på Mars.