Vulpina Rymdfederationen har byggt en del på Saturnusmånen Encelades!

Rävarna har hittat metaller med speciella egenskaper och andra viktiga ämnen på Saturnusmånen Encelades som Rävarna vill utvinna för sin teknologi och rymdfart!

Bland annat så har Rävarna hittat stora mängder av Keriumkristaller, Thorium samt supraledande metaller.

Här är det Vulpina Gruv/Industri-HQ på Encelades!

Bland annat denna basen som är rymdsjukhus och lite annat för Encelades.

Samt en militärbas för att försvara Encelades och dess Vulpina gruvor och fabriker.

Rävarna uppför även städer på Enculades för att fler Rävar i framtiden ska kolonisera och bo på Enculades.

Här är en av städerna färdig!

På Enculades finns många olika metaller och andra ämnen som man vill använda inom den Vulpina rymdfarten. Så man letar efter metaller med speciella egenskaper. Bland annat så finns det metaller som lämpar sig för antigravitationsteknik och för framställning av olika nanomaterial.

Fordonet som hittat supraledande metaller hämtas upp av ett av Vulpina Rymdfedrationens rymdskepp.

Djupgruva för att komma åt supraledande metaller med mera i berggrunden på Encelades.

Runt Saturnus så kretsar en Vulpin Rymdstad där en del av Rävarna som arbetar med Saturnus månssystem bor medans andra bor på andra rymdstaioner eller på baser på Saturnusmånarna.

Vulpina Rymdhamnen över Encelades!

Rymdfabriken till Encelades där de utvinna metallerna och mineralerna raffineras för att användas inom Vulpin teknologi och rymdfart.

Saturnus båda militära rymdstationer.

Denna station samlar in data från hela Saturnus månsystem och upptäcker eventuella hot från mänskliga terrorister och samordnar det Vulpina Saturnusförsvaret för att avstyra hotet.

Den andra stationen är en stridsplatform som kan röra sig smidigare runt och sätta in stridsrymdskepp där de behövs.