Rävarna har byggt flera saker runt om i Solsystemet under vintern 2021!

Detta är en ny rymdbas över Tassköping och dess farvatten för att övervaka fartyg och skydda Tassköping och Vulpina samt Lupina och Sergalsika fartyg mot mänskliga hot. Rymdstationen kan beskjuta mänskliga fartyg från rymden med så väl Wolframpålar med riktad sprängverkan som laser och EMP-pulser.

Detta är Vulpin rymdsförsvarsbas Nord. Den skyddar och övervakar norra Foxylvanien mot mänskliga hot. Rymdbasen har Sjakalplan och Silverwings som kan operera både i rymden och i atmosfären, samt har kraftiga lasrar som kan skjuta ner mänskliga hot i rymden samt träffa mänskliga stridsflygplan, mänskliga fartyg och mänskliga markförband från rymden.

Detta är Foxylvaniens nya jet och rymd-stridsflygplan - "SilverWing."

I atmosför kan planet uppnå en hastighet av mach 4,7 och i rymden nära ljusets hastighet. Så SilwerWings kan operera effektivt i hela solsystemet och en bit utanför.

Över Månens nordpol finns denna hangar-rymdbas för Vulpina attackrymdskepp som kan försvara så väl Månen som Jorden och Mars mot mänskliga hot. Samt kan landa på planeterna med Vulpin trupp för att möta mänskliga fiender. 

Detta är en Moon Combat Rover utvecklad av Rävarna för att försvara så väl Rävars som vargars intressen på Månen som helium 3 gruvor med mera men dessa fordon finns även på Mars.

De är snabbgående stridsfordon med laservapen, robotvapen och en railgun-maglevkanon som skjuter rails i extrem hastighet.

En ny vulpin rymdförsvarsbas vid Mars för att försvara Vulpina intressen på och runt Mars mot mänskliga hot. Den har flera rymdskepp, Sjakalplan och SilverWingsd samt Arwings ombord. Även kraftiga laservapen och robotar med kärnladdningar för att slå ut större mänskliga rymdskepp.

Detta är "Foximekium" som är en Vulpin rymdstad och rymdfabrik i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter för att ta hand om och utveckla metaller och ämnen från asteroiderna.

Närmare Jupiter finns en Vulpin militär rymdbas till, den skyddar så väl Rävars som andra Djurgruppers intresse på Jupiters månar och har Sjakalplan ombord samt kraftiga laservapen.

"Jupiter Lipas" är också en Vulpin rymdbas vid Jupiter men den är mer civil, Har laservapen för självförsvar men basen bedriver forskning kring olika ämnen från Jupiter och dess månar inom nano och kvant-teknologin. Samt att Jupiter Lipas är även serverbas för andra enheter vid Jupiter och på dess månar samt sjukhus och och rymdbostad för Vulpina forskare.

På Saturnus måne Rhea finns även en Vulpin militärbas för övervakning och försvar av området och månarna runt Saturnus.

Samt att Vulpina Rymdfederationen har ett stort gruvlaserskepp vid Saturnus för att utvinna olika metaller och ämnen ur asteroider som finns vid Saturnus.

På dvärgplaneten Eris utanför Pluto i Kupierbältet finns en del verksamhet också. bland annet en Vulpin forskningsstad samt

Samt en stor Levertainmaskin med atomborrar och annan utrustning för att leta olika ämnen på Eris. Under isen på Eris finns bland annat stora mängder kobolt, torium och koppar. Samt i viss mån guld, silver och zink. Metaller som är användbara inom elektronik och energiframställning.