Neptunus är en stor is och gasplanet i yttre solsystemet. Dess ringar innehåller många asteroider med värdefulla ämnen och även i gaserna på själva Neptunus finns olika ämnen som är värdefulla och användbara inom Djurisk teknologi.

Från asteroiderna utvinner Rävarna olika metaller som titan, magnesium, stål, kobolt och litium.

Speciella rymdskepp samlar in olika nano-ämnen från gaserna runt Neptunus som sedan hämtas av mindre rymdskepp och flygs inåt i solsystemet till de Vulpina anläggningarna på och runt Mars samt till Foxylvanien.

Ute vid Neptunus finns rymdstäder och rymdfabriker också för att ta vara på naturtillgångarna och bearbeta dem för att kunna användas inom Djurisk teknologi.

VULPASAKI SPACE CITY!

ORBIT BASE NEPTUNE!

GLENERA VULPINE SPACE CITY!

VULPIDMORE SPACE BASE!

Även längre ut i Kupierbältet har Rävarna byggt flera rymdfabriker, städer på och en ringbas runt en dvärgplanet för att sända teknologi och material till andra solsystems Djurciviliusationer. Bland annat till Sergalernas planeter och anda Djurfolks planeter.

Rävarna har även en stor flotta av Schakalplan för att skydda och försvara så väl sina egna och andra Djurs intressen i yttre solsystemet och i interstellära rymden mot mänskliga hot.

Arwings är fortfarande i tjänst men de börjar bli omoderna och ersätts av Schakalplanen.

På den stora månen Triton vid neptunus så har Rävarna upprättat flera baser, städer och rymdfabriker och i Tritons berg finns stora mängder Helium 3 samt Thorium, Kerium, Titan, Stål, Koppar, Silver, Guld, Magnesium, Litium, kobolt, Zink, Mangan, Uran och diverse andra subämnen som kan vara användbara i elektronik och tillverkning av olika kompositmaterial.

Tritonmånen har också en rymdstation i omloppsbana för logistik och försvar. 

Helium3 utvinning på månen Triton.

Gruvdrift!

Nanoraffinering av olika ämnen.

Atomborr för att ta sig djupt ner i Tritons hårda berggrund.

Markbas A på Triton!

Bostads och kontorsbas på Triton!

Markbas B på Triton!

Centralbas marklogistik på Triton!

Stora logistikanläggningen på Triton!

Försvarsbas Alfa på Triton!

Försvarsbas Beta på Triton!

Rymd och flyg försvarsbas på Triton!

De olika anläggningarna och baserna på Triton knyts ihop av Tritonmagleven! - Histar!

Baserna och de olika anläggningarna skyddas av missilbatterier med smarta och snabba missiler som kan skjuta ner varje mänskligt hot samt även laserkanoner finns.

Missilskyddsenhet kortdistans!

Missilskyddsenhet långdistans!

Laserkanon!