Vi rävar kan stolt presentera hur Vulpesholm växer till med förorter och olika projekt som gynnar välfärden och gynnar vår välfärd och gynnar Foxylvanien!


Den lilla miljödriftsförorten med vindkraft - Tassköping - växer på bara några dagar.
En bit från Tassköping ligger en vår nya internationella flygplats - Rävlanda! ^___^Raffinaderierna pumpar upp olja och gas.Här är vårt vetenskapliga centrum och tillverkning av Antimateria för så väl drift av Vulpesholm och dess kringliggande orter och projekt och drift av rymdstationen!

*kram!* från Smirre