Rävarna bygger och koloniserar på Mars, Rävar är smarta och intelligenta varelser med sinne för så väl teknologi som ekonomi. Vilket gynnar Vulpiniseringen på Mars!

Stora Vulpina "blockstäder" växer upp på Mars samt att stora delar ev den enorma kanjon som sträcker sig genom Mars röda öken byggs in i högteknologiska moduler för att Rävar ska bo och odla under dessa med robotiserad risodling som främsta agrikultur.

Rävarna bedriver även industri och Keriumgruvor på Mars!

Samt på hög höjd så bygger Rävarna rymdstäder i omloppsbana runt Mars!

Den röda planeten kommer att fram över bli ett Vulpint paradis som välkomnar alla andra Djur och möjliggör Djurrikets teknologiska framsteg ut i rymden!