VARGHAT KAN KOSTA JÄGARE VAPENLICENSEN! - Ja, utrycker man sådant så är man olämplig att få jaga och det skulle finnas en lag mot sådant som heter "hets mot djurart" och ses lika alvarligt som hets mot folkgrupp.

MISSTÄNKT SMITNING FRÅN VARGKROCK!

WWF DRÖJER MED SVARET!