Den vandrade in i Norge och sedan söderut till Blekige. Nu anser Länsstyrelsen att det är styrkt att en varghane från Dalarna finns i Blekinge.

Det är Länsstyrelsen i Blekinge som fått svar på den dnaanalys som gjordes av en vargspillning som hittades vid spårning i trakterna av Rödeby, inom Blekinge kommun.

Anaysen visar att spillningen kommer från en varghane med ursprung i Gimmenreviret inom Gagnefs kommun,

Sedan 2015 har flera DNA från den aktuella vargen säkrats.

Den är född 2014 och har vandrat från Gimmeneviret och västerut över landsgränsen och in i Norge. Varghanen har sedan tagit sig tillbaka igen via trakterna runt Ljungskile, våren 2015, för att nu finnas någonstans i Blekinge.

KÄLLA!