Efter flera års väntan har Europeiska unionens domstol äntligen tagit med de nödvändiga uppgifterna om skyddet av vargar. Förra veckan klassificerade experter arten bland de skyddade arterna, oavsett var de finns.

2016, i Rumänien, hade en varg närmat sig en invånares hus. Varpå mannen senare hade försökt fånga den, men djuret hade flytt och gått in i skogen. Med Europeiska unionens domstols beslut är det nu förbjudet att försöka fånga, transportera och döda en varg, även om den är nära ens bostad.

Vargen har därför blivit en officiellt skyddad art. Spårning av dessa djur är förbjuden, såvida inte specifikt undantag från en behörig nationell myndighet, detta anges av La Provence.

I lagen anges:

”En varg som vandrar nära eller i mänskliga bosättningar, korsar dessa områden eller livnär sig av resurser som produceras av människor, kan inte betraktas som ett djur som har lämnat sitt naturliga område och är därför fortfarande skyddat.”

Detta beslut från EG-domstolen följer faktiskt livsmiljödirektivet från 1992 som skyddar mer än 1000 arter och 200 typer av livsmiljöer:

”Det säkerställer bevarande av ett brett utbud av sällsynta eller hotade djur och växt-arter”.

Vilket glädjande besked!