En stark vind av revolution blåser genom Vargarnas rike!

Dunkla gråpälsade gestalter dväljes i midnattsskogens skuggor!

Av Vargavinterns köld krönade till furstar!

Flocken är samlad och svär blodhämndens ed!

I hat vi Guds boning beskådar!

Visioner av aska våra sinnen besätter!

Ett sken av hämnd lyser i nattens Vilddjursögon!

Av eld från Pestgudens öde!

Under stjärnhimmlens nattliga glans!

Vi svor den Vargarnas heliga pakt!

Insvepta i frostdimmans dystra slöja!

Vilddjur av ödemark och skog!

Stolta vi bränner Jahves tempel
och bränner de Kristna på flammande bål!

Mot den Mänskliga pesten vi strider!

I Månsken glänser vårt iskalla stål!

I dimmhöljd nattfärd genom Skogen!

Vi vandrar i skenet av brinnande kyrkor!

Vilddjurens revolutionära lågor flammar!

För evigt i gråpälsade Vargars hjärtan!

Människornas Gud faller från sin usla tron av lögner!

Ty detta uråldriga rike av Vildmark skall åter bli vårt!

En praktfylld midnattsfärd genom dimman, i de
revolutionära flammornas sken!

<3 HAIL THE WOLF! <3

<3 LOVPRISA LORD FENRIR! <3