Vargarna i Sverige är för få, för inavlade, och för isolerade från större vargpopulationer. Därför är vår vargstam inte långsiktigt livskraftig. Och huvudorsaken till dessa problem är vargjakt – såväl legal som illegal. Det skriver Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen, i veckans debatt.

Forskningen tyder på att många tiotals vargar om året dödas illegalt. Den vargjakt som kallas legal – som myndigheter ger tillstånd till, fast många anser att lagstiftningens villkor inte alltid uppfylls – dödar också numera flera tiotals vargar om året.

Den legala vargjakten består av licensjakt och skyddsjakt. Skyddsjakt innebär att ta bort vargar som angriper tamdjur, och det är många gånger befogat. Licensjakten inriktas däremot inte på vargar som tar tamdjur.

Licensjakten är ett dödande för dödandets egen skull, eller för att människor ska få skörda mer av djur som också är vargens naturliga byten – som älgen. Sådan jakt borde inte tillåtas så länge vargstammen inte är långsiktigt livskraftig.

Licensjakten varg har drivits fram genom intensiv lobbyverksamhet från de mycket resursstarka jägarorganisationerna. Licensjakten infördes av alliansregeringen, genom beslut 2009, trots protester från miljörörelsen.

Det är en stor besvikelse att inte den rödgröna regeringen har satt stopp för licensjakten. S-kongressen 2013 tog ett särskilt beslut om vargpolitiken, och där står inte ett ord om att licensjakt ska finnas.

Med det beslutet som grund borde S ha kunnat nå en rimlig kompromiss med MP om vargjakten. Men istället har regeringen fortsatt i alliansens fotspår i denna fråga.

Licensjakten på varg har inte gjort någon nytta. Den har inte märkbart minskat angreppen på tamdjur – eftersom jakten inte riktas mot de vargar som orsakar skada. Och den tycks inte ha ökat acceptansen för vargen, i de kretsar där acceptansen är dålig.

Särskilt upprörande nu är att myndigheterna är på väg att tillåta licensjakt baserat på en kraftig överskattning av hur många vargarna är.

Om antalet vargar överskattas, är det stor risk att för många skjuts och beståndet blir än mer hotat. Beslut om licensjakt i vinter fattas av länsstyrelserna i september. Naturvårdsverket vägleder länsstyrelserna.

Länge har man uppskattat antalet vargar genom att multiplicera antalet valpkullar som fötts året innan med tio. I den siffra som då räknas fram ingår vargar som redan dött under det senaste året!

De senaste årens forskning har istället visat att det troligaste antalet vargar i mars månad är 7,67 gånger antalet familjegrupper som finns då. Detta vet även Naturvårdsverket.

Utifrån denna kunskap är bästa möjliga uppskattning av antalet vargar i slutet av senaste vintern 257. Med den föråldrade beräkningsmodellen blir antalet 355. Den föråldrade modellen gör alltså att länsstyrelserna totalt felbedömer utrymmet för jakt.

Antalet vargar varierar över året, och man kan välja när på året man vill mäta populationsstorleken. Men om antalet ska jämföras med det referensvärde på 300, som Naturvårdsverket sagt att populationen inte bör underskrida, bör också referensvärdets utgångspunkt användas.
Och det värdet är baserat på analyser där antalet mäts precis innan nya valpkullar föds på våren.

En del hävdar att det behövs ytterligare kvalitetssäkring innan den nya, förbättrade modellen tillämpas. Då blundar de för att den gamla beräkningsmodellen inte heller är kvalitetssäkrad på det viset.

Går det inte att använda det som är bästa tillgängliga kunskap just nu, så finns det helt enkelt för lite kunskap om vargstammens storlek för att tillåta någon licensjakt.

SURF TO SRF!

Källa!

Betalar du för cirkus finansierar du utnyttjandet av djur!

Ronja Pyyaho: "Vill vi att barn ska få bilden av att djur lever på människans premisser och är till för underhållning?"

Ronja Pyyaho tycker att alla borde bojkotta cirkus.

Sommaren är i full gång och cirkussäsongen likaså. Människor i alla åldrar går på cirkus för att roa sig med att titta på djur som gör konster. Men är det verkligen lika roligt för djuren som inte själva har valt cirkuslivet?

Många är emot cirkusar som använder vilda djur. Även om det kan vara lättare att förstå att en elefant eller en kamel är längre bort från sin naturliga miljö än djur som hästar, hundar, tjurar och åsnor, så hör inte heller de djur vi kallar tamdjur eller husdjur hemma på cirkus.

Djuren på cirkus tränas hårt för att uppträda dag efter dag i en högljudd och stressig miljö. Ofta kan små barn, som inte förstår att de måste bete sig lugnt och försiktigt runt djur, få möjlighet att rida på kameler, åsnor och ponnyer.

Djuren transporteras även långa sträckor för att cirkusen ska kunna genomföra föreställningar i hela Sverige. För att ge en bild av transporternas omfattning så genomför Cirkus Olympia 200 föreställningar på 165 dagar och Cirkus Maximum genomför 160 föreställningar på 180 dagar. Det är få orter de stannar på mer än ett dygn.

All form av transport innebär stress för djuren. Att djuren under cirkussäsongen transporteras ofta och långt samtidigt som deras utevistelse är begränsad till tillfälliga hagar istället för i en naturlig miljö gör att det inte är möjligt att tillgodose djurens naturliga behov.­­

Många av de som besöker cirkusar är barnfamiljer. Som förälder är det viktigt att tänka på vilka signaler som sänds ut till ens barn. Vill vi att barn ska få bilden av att djur lever på människans premisser och är till för underhållning? 

Eller vill vi att barn ska lära sig att djur är kännande individer som ska respekteras och få leva för sin egen skull och kunna få utlopp för sina naturliga behov?

En opinionsundersökning utförd av Djurens Rätt 2016 visar att 3 av 4 svenskar vill förbjuda vilda djur på cirkus. Det är visserligen positivt att så många har fått upp ögonen för djurens levnadsförhållanden på cirkus, men att enbart förbjuda hållning av vilda djur är inte tillräckligt.

Vi måste införa ett förbud mot all form av djurhållning på cirkus. Bolivia, Bosnien Hercegovina, Cypern, Grekland, Honduras, Malta och Mexiko är länder som redan har infört förbud mot djur på cirkus.

Sveriges veterinärförbund yttrade redan 2012, inför en ny djurskyddslag, att regeringen bör överväga att föreslå riksdagen ett förbud mot visning av djur på cirkus. Detta då det vid kontroller förekommit brister även vid hållning av hästar och hundar.

Cirkus Maximum, Cirkus Olympia, Cirkus Brazil Jack, Cirkus Scott, Cirkus Diana Rhodin och Cirkus Bambino använder sig av djur. Välj istället att se en föreställning av Cirkus Cirkör eller Circue du Soleil, då de inte använder sig av djur.

Betalar du för att gå på cirkus med djur finansierar du utnyttjandet av djur. Bojkotta djurcirkus, djur är inte underhållning!

Ronja Pyyaho

KÄLLA!

Cirkus Maximum anmäls för djurplågeri efter bilderna!

Enligt Helena Schicht har skadan uppstått när kamelerna bråkat sinsemellan i hagen. Foto: Djurrättsalliansen

Djurrättsalliansen anmäler cirkus Maximum för djurplågeri, efter att en skadad kamel dokumenterats på cirkusområdet.

Men enligt cirkusen är kamelen på plats för att vila.

– Kamelen följer med på turnén för att skadan ska kunna övervakas, säger Helena Schicht, turnéledare för Cirkus Maximum.

Organisationen Djurrättsalliansen har i sociala medier publicerat bilder och filmer på en skadad kamel som går i en av Cirkus Maximums hagar. Cirkusen avslutade sin årliga turné i helgen, och Djurrättsalliansen protesterade mot användandet av djur i cirkusen när skadan filmades.

Nu har den ideella organisationen anmält Cirkus Maximum för djurplågeri.

– Vi brukar protestera mot cirkusar med djur och vi försöker dokumentera skador, säger Daniel Rolke på Djurrättsalliansen. 

– Här var det anmärkningsvärt eftersom det var en ganska djup skada. Det här djuret borde definitivt inte vara på föreställning utan borde få vila upp sig.

Cirkus Maximum: Kamelen uppträder inte.

Enligt Helena Schicht, turnéledare för Cirkus Maximum, är det dock just vila som kamelen får.

– Den uppträder inte. Man kan gå in på vår hemsida och se vilka nummer vi har. Och vi har inga kameler som uppträder. 

Enligt Helena Schicht har skadan uppstått när kamelerna bråkat sinsemellan i hagen, och att kamelen följer med på turnén för att skadan ska kunna övervakas.

– Länsveterinären har kommit ut och tittat på såret och har sett det läker och ser fint och bra ut. Man kan inte bandagera ett sådant här sår. Kamelen är inte halt och mår bra i övrigt.

Starka reaktioner.

Djurrättsalliansens bilder och filmer på skadan har spridits snabbt i sociala medier, och flera personer reagerar starkt på innehållet.

Men enligt Helena Schicht är det endast ett fåtal som hört av sig till Cirkus Maximum.

– Vi har väl fått ett eller två samtal där folk har ringt och undrat och jag har förklarat – och de har nöjt sig med det.

KÄLLA!

Aurora 17 är som ljuv musik!

Försvaret lockade 80.000 besökare till Gärdet!

Spiondrönare stör militärövning!

Här intar fallskärmsjägarna centrala Stockholm!

Främmande dykarfarkost kan ha kränkt Sverige i Gävle hamn!

75 år i hemvärnets tjänst – Rullatorn är inget hinder för 89-åringen!