En ny studie från Skandulv visar att vargar oftast undviker människor och bebyggelse. Det finns dock individuella skillnader och när rovdjur dyker upp nära människor kan det orsaka rädsla och oro. Att förstå vad dessa individuella skillnader i beteende beror på är viktigt för förvaltningen av stora rovdjur och därför har 44 radiosända vargpars rörelsemönster analyserats.

Forskarna kunde konstatera att vissa faktorer påverkade detta allmänna mönster. Det hände oftare att vargar närmade sig hus och vägar i revir norrut i studieområdet, samt på natten och under vintern. En trolig förklaring är att vargarna följer efter sitt byte älgen. Studiens slutsats är att enstaka observationer av varg eller deras spår nära hus och vägar i de flesta fall inte behöver leda till några förvaltningsåtgärder men det är viktigt att sprida kunskap om stora rovdjurs beteende till allmänheten.