Den svenska vargstammen behöver bestå av minst 300 individer för att uppnå gynnsam bevarandestatus och kunna finnas kvar långsiktigt. Naturvårdsverket har slagit fast antalet utifrån senast tillgängliga forskning.

Både Sveriges riksdag och EU har slagit fast att Sverige ska ha en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus. Men hur sätter man en lägsta nivå för hur många individer som behöver finnas för arten ska anses livskraftig? Viltnytt reder ut begreppet ”gynnsam bevarandestatus” och vilka lagar som styr hur många vargar som minst måste finnas i Sverige.

LÄS MER!