Latin: Internecivus Raptus!

Om nu sådana här varelser existerar någonstans i vår galax så utgör de galaxens toppredatorer. Enligt Alienfilmerna så är de perfekta rovdjur med snabb inlärningsförmåga och intelligens. Att försöka skada eller döda en Xenomorph är direkt farligt då deras blod är en mycket stark så kallad "molykylärsyra" som fräter och smälter de flesta material utom Xenomorperna själva.

Av deras utseende och livscykel om man då ser vetenskapligt på dem så har de gått igenom en evolution till de fulländade toppredatorer de är enligt filmerna,  så är de närmast släkt med insekter som blivit väldigt stora. Ett hårt skal och de lägger ägg samt går igenom olika stadier som exempelvis Fjärilar och Bin, Humlor och Getingar gör här på Jorden.

Ägget innehåller en så kallad "Facehugger" som angriper oftast ett nyfiket däggdjur och lägger embryot i dess bröstkorg där det växer till sig och sen bryter sig ut med våldsam kraft som ger dödlig följd för bäraren.

Xenomorphen växer snabbt och ömsar sitt skal, de letar föda genom att jaga och äta andra varelser.

Xenomorphen har en yttre käke och en inre "attackkäke" som snabbt far ut ur gapet för att ge ett dödande bett. Xenomorphen verkar inte ha några synliga ögon men av filmerna att döma så har de bra luktsinne och reagerar på rörelse och kroppsvärme som exempelvis ormar gör eller kanske till och med att de känner av elektriska nervimpulser hos andra varelser som de jagar, till exempel så kan ju Hajar känna av sådant från mindre Fiskar som de jagar.

Om nu sådana här varelser eller liknande existerar så visst vill vi utforska och lära känna vad som finns runt om i vår galax, men dessa är extremt farliga toppredatorer så vi gör nog klokast i att låta dem vara ifred om de finns.

Inte som i Alien 4 där militären ser att de kan tjäna pengar på dem genom att ta dem till Jorden och använda dem som vapen i krig.

Men hittar man någon gång i framtiden sådana här varelser så skulle det inte förvåna mig att Människan som är den ondaste och girigaste varelsen av alla för sin girighet börjar experimentera och se ekonomisk vinning i att ta dem till Jorden för att använda som vapen i krig.