Det finns ett dokument hos politikerna som handlar om abort!

Där det står om funktionshinder och att ett barn skyddas av FN,s barnkonvention även när det ligger i sin mammas mage och att abort på grund av ett funktionshinder är en felaktig människosyn.

RELATERAD ARTIKEL HOS POLITIKERNA!

Att man förvägrar barn rätt till sitt liv på grund av ett funktionshinder kan och bör inte ses som en kvinnorättsfråga.

Har googlat runt lite.

Det är många svåra ord och mycket kanslisvenska i sådant som politiker och myndigheter skriver.

Iaf så kärnan är att aborter strider mot FN,s barnkonvention och FN,s regler för att skydda funktionshindrade.

Därför blir det så fel när man använder aborter där man ställer kvinnors rätt mot barns och funktionshindrades rätt.

Abort är som sagt en jättesvår fråga och handlar om vilket samhälle vi vill ha, vilken syn samhället ska ha på människor med funktionshinder/diagnoser. Om vissa människor är mindre värda än fullt friska människor som kan arbeta och bidra till samhället osv.


Däremot är en kvinnorättsfråga att ha hårdare straff mot våldtäktsmän och även dödsstraff för våldtäkter samt att kvinnor/tjejer ska få lära sig självförsvar och få bära vapen för att freda sig.

Jag är en stark förespråkare av vapen och anser att även ungdomar tjejer/killar ska få bära vapen för att skydda sig mot fula gubbar och mot lärare som utsätter dem för förtryck och psykisk misshandel.

Jag anser också att Furries och Djurrättsaktivister ska få bära vapen och bilda egna militära styrkor för att försvara så väl Djuren som att försvara sig själva.

Att få äga och bära vapen för att skydda de sina och sig själv är en  grundläggande rättighet, det är min åsikt och det sägs att det är en väldigt "Amerikansk" åsikt som jag har.

Ja, det är en grundläggande rättighet i många stater i USA och jag anser att det borde vara så i hela världen.

Enligt Svensk lag så finns § 28 som ger en bonde eller renskötare rätt att skjuta en Varg som tar Får eller Renar. Alltså detta är då ett vilt Djur som följer sin instinkt att skaffa föda. Då är det helt okej enligt Svensk lag att hämnas på Djuret och gripa till vapen mot Djuret som följer sin naturliga instinkt för överlevnad.

En Människa vet oftast vad som är rätt och fel och kan välja, men här får man då inte hämnas mot en Människa som gör fel och får inte gripa till vapen mot en Människa som gör fel.

Det är väldigt orättvist och fel.

Mvh: Smirre