Vulpine Securitys 7 försvarstorn!Dessa försvarstorn är ett nätverk för att försvara New Tokyo mot mänskliga hot.

MARIN SÄKERHET I NEW TOKYO!

I de nya kvarteren mellan Derp City och New Tokyo Suberan Aeria har man byggt dessa lyxiga hus, de är dels lägenheter som via antigravitation får lägenheternas moduler att sakta rotera runt för en fin utsikt. Dessa moduler innehåller även restauranger och barer. Själva kärnan i byggnaderna är kontor och butiker med mera.

Vid Derp Citys hamn har Sergalerna upprättat sitt eget Silicon Walley med modern teknologi och forskning för utveckling av så väl deras fiskeflotta som IT och infrastruktur.

1: Sergaliskt finascenter.

2: Sergalisk forsknings huvudkontor.

3: IT-sektorn för Sergalisk infrastruktur.

Vargarnas IT-centrum!

1: Huvudkontor och lägenheter.

2: Servrar.

3: Servrar.

4: Lupine Bank.

I norra delen av New Tokyos suberanområde har dessa skyskrapor byggts under vintern 2018 till 20191!

1: Vulpine Security Police HQ!

2: Wolf Tron Tower.

3: Vulpina CiviCom Centret.

4: Kitsumekko Tower.

I de mer centrala delarna av New Tokyo har detta byggts.

1: Furrica Hightower! - Detta är ett lyxigt komplex med lägenheter, barer, restauranger, raveklubbar och mycket mer där Djuren bor och verkar.

2: FurAffinity Artholodome! - Detta är en holografisk holodome i flera våningar där man kan gå runt och titta och uppleva all Furryart som finns på FurAffinity i form av 3dimensionella hollogram.

Sergaliska fiskeflottans nya huvudkontor vid Derp City!

Det byggs också ut med maglevtunnelbana under vattnet till de olika öarna och delarna runt New Tokyo!

Under 2019 kommer Utpost Derp City att färdigställas!


De gröna linjerna är kombinerade system av maglevtågslinjer och hyperlooprör. Rymdhissarna kommer att färdigställas under 2019 och göra transport av så väl Djur som materiell etc till New Tokyos Rymdstad på 440 kilometers höjd. Samt detta i anslutning till Derp Citys flygplats. Detta kommer gynna Rymdstaden och att fler Djur kommer att bo, studera och arbeta i Rymdstaden.