Den stora Djurstaden New Tokyo i södra Foxylvanien har byggts ut mer under December 2020 och Januari 2021!

Skyskraporna och olika Djuriska teknikföretag växer och blomstrar utmed Kitsune River!

Även i de mer centrala delarna byggs moderna och lyxiga högteknologiska hus och högteknologisk infrastruktur för Djuren!

Samt en stor och väldigt lyxig nöjesanläggning för Rävar och andra Djur vid namn "Vulpiemania!"

HQ för New Tokyos Samurajrävar!

Samurajrävarna är en speciell Vulpin försvarsstyrka som skyddar så väl Vulpina som andra Djurgrupeprs intressen i New Tokyo. Deras främsta uppgift är att skydda den Djuriska civilbefolkningen om ett mänskligt angrepp skulle riktas mot New Tokyo!

Vid industrihamnen har byggt 6 stycken högteknologiska logistiktorn och ett robotiserat transportsystem - för att effektivare hantera varor och gods till och från New Tokyo!

Även vid Kitsune River har det byggt ett centrum vid namn "Dragon Nest" där olika Djurgrupper har sina ordensällskap och där en del av New Tokyos inre högteknologiska infrastruktur övervakas och skyddas på ett säkert sätt mot exempelvis cyberattacker!

Samt mycket mer har byggs i centrumkärnan!

I centrum av New Tokyo har byggts en skyskrapa som är 3,4 kilometer hög och den är central för både militär och civil Vulpin och Sergalisk verksamhet i New Tokyo!

Samt på nord öst byggs det New Tokyos eget Silicon Walley för teknikutveckling för flera olika Djurgrupper!

Här är också Vargarnas nya "Fenrir Palace!"

Samt FoxChard som är ett kontors och bostadskomplex för en del av Fox Power Rangers verksamhet!

"Hajper Plaza" är också en ny stadsdel i närheten för olika Djurgrupeprs teknikutveckling och finanverksamhet med mera.

Samt det lyxiga hotellet "Tredenia!"

Vid Fox Tails Islands byggs det också en del fina saker, bland annat med 6 G och 7 G systemen så är de flesta bilar självkörande samt Internetkommuinikationen fungerar utmärkt och de olika drönare som förser Fox Tails Islands med varor!

Även vid stranden har byggs en del nytt!

1: Fox Tails Islands nya sjukhus.

2: Simper Tower - kontor, lyxiga bostäder för Rävar och en del annat i byggnaden.

3: Biodromer.

Många fina och lyxiga bostäder och hotell samt olika helgedomar byggs i vattenlandet till Fox Tails Islands.

Fox Tails Islands stadskärna växer och utvecklas!

Ett Fox Power Ranger HQ har byggts här också med underjordisk maglevförbindelse till centrala New Tokyo. Detta FPR-HQ har som främsta uppgift att skydda skärgården och andra marinförsvarsuppgifter.

1: Marint FPR-HQ!

2: FPR-serveranläggning!

"Shinonatan" är en ny lyxig stadsdel i anslutning till Fox Tails Islands!

1: Bostäder och kontor.

2: Bostäder och kontor.

3: Bostäder och kontor.

4: Rävarnas tassbollsarena!

5: Shintohelgedom.

6: IT center.

7: Lyxigt hotell.

8: Sjukhus med reaktionsanläggning.

9: Kontor, bostäder, butiker, IT central med mera.

Vulpine Securitys nya kontorshus!

Nya hamnen - ännu under konstruktion!

Fox Tails Island Airport!

"Citisky Platform" bostäder, transport och försvar - ute i havet!

Draktemplet!

Byggnationer vid stränderna!

I havet utanför finns under vattnet enorma gummikuddar som blåses upp snabbt och flyter upp i händelse av en hotande tsunami! Dessa för att skydda Rävarna som bor nära stränderna och på de öarna i fox Tails Islands.

Chimera Suburan! - Det nya Vulpina området!

Vid New Tokyos västra sida byggs en helt ny stadsdel som ännu är under konstruktion! Det är ett suburanområde, det vill säga att det håller hög standard och med många grönområden!

Här ska 2020-talets Rävgeneration växa upp under bra förhållanden!

I Rymden!

I Rymden högt över New Tokyo byggs det också!

Rymdstation: Vulpus-1!

Rymdstation: Vulpus-2!

Odlingsrymdstation: Vulpus Agria!

Militär rymdstation: FoxTron!