Stort tack för att du var med och skrev under uppropet för att stoppa minkfarmningen. Över 880 000 namnunderskrifter har samlats in sedan uppropets start och igår lämnades uppropet över till Italiens representant för G20. Djurens Rätt har länge arbetat för att avveckla pälsfarmningen och ser hoppfullt på att opinionen för ett förbud är så starkt.

Varje år plågas och dödas mer än 100 miljoner djur i världen för sin päls. Förutom att det innebär ett enormt lidande för djuren så utgör pälsfarmerna en ideal grogrund för virus som SARS-CoV-2 att spridas och muteras. Sedan april 2020 har över 440 minkfarmer drabbats av smittan i 12 länder, inklusive Sverige.

Djurens Rätt har tillsammans med den globala koalitionen Fur Free Alliance drivit detta gemensamma upprop med målet att ett förbud mot pälsdjursfarmning ska införas över hela världen. Nu när uppropet är överlämnat är det kommande G20-toppmötet senare i oktober ett viktigt tillfälle att fortsätta prata om riskerna med minkfarmer och påbörja åtgärder utifrån uppropet. Djurens Rätt hoppas att en diskussion om ett världsomfattande förbud ska få den svenska regeringen att agera.

Ditt stöd har gjort skillnad! Nu fortsätter vi tillsammans att sätta press på världsledare och Sveriges regering och vi ger inte upp.

VARJE LIV RÄKNAS!

"Vi kan inte fortsätta hålla djur trångt i burar om vi vill skryta med ett gott djurskydd och förhindra smittspridning. Med det enorma stödet från människor från hela världen uppmanar vi nu världsledare och Sveriges regering att tillkännage att det är dags att avveckla minkfarmerna"

Djurens Rätts arbete mot pälsfarmningen!

Djurens Rätt har länge arbetat för att avveckla pälsfarmningen och på grund av de högre djurskyddskrav som Djurens Rätt har varit med och drivit fram har räv- och chinchillafarmning fasats ut i Sverige. Under de senaste åren har stort fokus legat på en avveckling av minkfarmning, men ännu finns inget förbud i Sverige trots att 17 andra länder redan infört eller har en plan för avveckling.

Tidigare i år har Djurens Rätt uppmärksammat den svenska regeringen i frågan genom ett gemensamt upprop där ett 40-tal organisationer uppmanade till ett permanent förbud mot minkfarmning. I höstas släppte vi även en rapport om hur en styrd avveckling av minkfarmerna i Sverige bör se ut. Nu arbetar vi vidare för att minkfarmerna ska avvecklas och lidandet få ett slut!

Källa: Djurens Rätts nyhetsmejl!