USS Gerald R. Ford! (CVN-78)

Är ett hangarfartyg av Gerald R. Ford-klass i amerikanska flottan. Som meddelades av den amerikanska flottan den 16 januari 2007 uppkallades fartyget efter USA:s 38:e president Gerald Ford som själv tjänstgjorde i flottan under andra världskriget på det lätta hangarfartyget USS Monterey (CVL-26).

Tekniskt sett markerar USS Gerald R. Ford en ny generation av hangarfartyg då hon är utrustad med elektromagnetiska katapulter (EMALS) som tillsammans med andra förbättringar medger 25 procent fler flygplansstarter och samtidigt kräver 25 procent färre i besättningen.

Byggnadsarbetet påbörjades den 11 augusti 2005 då Northrop Grumman höll en ceremoni då man gjorde det första snittet i den 15-tons platta som kommer att utgöra en del av en bordläggningen av hangarfartyget. Gerald R. Ford kölsträcktes den 13 november 2009 och efter sjösättning döptes skeppet den 14 november 2013 av Fords dotter Susan Ford Bales.

Tidplanen för fartyget är att det ska tas i tjänst i flottan 2016 som det första av tio hangarfartyg i klassen. Gerald R. Ford som själv är tänkt att tjänstgöra till 2057 ska ersätta den nuvarande USS Enterprise som då avslutar sin tjänst sedan 50 år tillbaka i amerikanska flottan.

Den 2 mars 2017 höll USA:s president Donald Trump ett tal ombord på flottan i Newport News i Virginia. Talet fokuserade på de satsningar på militären och den amerikanska flottan som han vill göra under sin presidentperiod.