Fem Nya Foxylvanska Rymdskepp!

Foxylvanska Rymdflottan har under sommaren 2018 byggt 5 nya och mycket avancerade rymdskepp!

INARA STAR! - Djuprymdstridsskepp.

Inara Star patrullerar utanför solsystemet i Kupierbältet och har som uppgift att förhindra fientliga rymdskepp utan tillstånd att passera, för att skydda Djurrikets säkerhet i vårt solsystem. Inara Star har 42 stycken Arwings ombord, är beväpnat med magelvvapen, laservapen och fotontorpeder. Även ett mindre batteri kärnvapen samt EMP-vapen och vapenteknik för att penetrera fientliga rymdskepps kraftsköldar. 

FREKE och dess mindre drönarskepp HUGIN!

Freke patrullerar på Mars för att skydda Foxylvanska och andra Djurgruppers intressen av koloniseringen på Mars mot mänskliga hot. Drönarskeppet Hugin är ett fjärrstyrt obemannat spanings och bombskepp som slår till mot mäskliga mål på Mars innan de hinenr ställa till med ofog för Djuriska intressen. Freke har ett större batteri fotontorpeder samt faslasrar och plasmalasrar för att skjuta ner mänskliga skepp och luftfarkoster.

ANGLO VULPES!

Anglo vulpes är ett sjukvårdsskepp som hjälper sårade Djurrymdsoldater och ligger i omloppsbana runt Saturnus. På Saturnus måne Titan finns en bas med en försvarsstyrka som snabbt kan lyfta och skydda Anglo Vulpes samt att Anglo Vulpes har sköldar och faslasrar för självförsvar.

IRON PAW! (JÄRNTASS!)

Iron Paw är ett militärt skepp, drivs av antimateria och har warphärd så det kan flyga snabbt i hela vårt solsystem och reelativt snabbt ta sig till andra solssystem. Iron Paw har flera olika vapen samt kraftfulla sköldar. En stor arshenal fotontorpeder, plasmalasrar och faslasrar. Även en uppsättning kärnvapen och antimateriavapen. Samt utrustad med traktorstråle för att flytta tunga objekt i rymden. Ombord finns 16 Arwings och 12 X-Wings.

VULPES EAGLE!

Vulpes Eagle är ett transport och trupplandsättningsskepp som kan snabbt operera över hela solsystemet, drift är med antimateria. Vulpes Eagle har vektorskydd och kraftsköldar samt skydd mot EMP-vapen. Vulpes Eagles syfte är främst att transportera soldater och materiell till olika oroshärdar och snabbt släppa ner trupplandsättningsskepp. Ombord finns en styrka på 12 X-Wings och försvar är faslasrar och fotontorpeder. Även markmålsvapen finns för att från rymden slå ut mänskliga mål på planeter och månar. 

- FurMil News Foxtron VulpeMedia