Förutom att tigern tjuvjagas försämras även dess levnadsmiljö. Människan jagar tigerns bytesdjur och utarmar skogarna genom att ta stora mängder brännved härifrån. Till följd av detta saknas idag tigrar i ungefär 93 procent av tigerns forna områden.

Tigerforskare har identifierat ett antal så kallade tigerlandskap i världen. Det är vidsträckta geografiska områden med bra tigermiljöer. WWF fokuserar på 14 av dessa. Här finns välbevakade tigerreservat och nationalparker som binds ihop genom ett slags korridorer. Idealiska områden för tigrarna att föröka sig i.

Två konkreta exempel på tigerlandskap som WWF finansierar hittar vi i Indien. ”Terai Arc landskap” ligger på gränsen mellan Indien och Nepal och ”Satpuda Maikal landskap” finns i centrala Indien. Då Indien är ett land där tigrar och människor lever nära inpå varandra är det viktigt att samarbeta med lokalbefolkningen. Om det uppstår konflikter där tigrar tar boskap eller dödar människor gäller det att lösa problemen så fort som möjligt.

Att bilda och sköta tigerlandskapen är ett omfattande arbete och resurserna är begränsade. Vi behöver din hjälp!