Från New Tokyo dras ”Vener” under havsbottnen till Atlantis och Narismiral som är en sträcka på 23 mil och vid Foxylvanska västkusten så dras en ”Ven” under havsbottnen från Tassköping till Wolfsburg i Varglandet som är 37 mil. Även under bottnen genom Vixen Bay dras en ven mellan Velox och Kitanjau som är en sträcka på 14 mil.

Dessa ”Vener” är lika dana och utformade för att täcka behovet i dagsläget.

2 stycken 6 filiga motorvägar i vardera riktningen. Kabeltrumma för datatrafik etc. 8 Maglevspår med 4 spår i vardera riktningen. Speciella transporttunnlar.

De röda märkena är starkströmskablar med 2 000 000 volt vardera och  underdelen är även med olja och rent vatten samt fler starkströmskablar.

Konstruktionen skyddas ingjuten i betong och motorvägarna har välvda oled-skärmar över sig som skapar dagsljus och blå himmel med lätta moln.

Höljet runt konstruktionen är i härdat galvaniserat pansarstål och liksaå ett tak över konstruktionen av det samma.

Transporttunnlarna kan även fungera som nödtunnlar och tunnlar för militär trafik.