MANUAL!

Process development of a nitramine propellant for the GAU-8 30 mm gun system!


FurMil! A-10 Warthog!

På 80talet använde Vargarna i Norrland A-10 som attack och understödsflyg i striderna mot Samer i kampen om renar och teritorium och under 90talet som attack och understödsflyg i insatser mot olika SGT grupper i Mellansverige och Norge.

I början av 2000 talet under operation "Batlefield Vinslöv" använde olika Rävstyrkor A-10 Warthog mot olika Redneckmål både i och runt Vinslöv, Vanneberga och Önnestad.

Idag används A-10 som attack och understödsflyg av både Rävar, Vargar och Sergaler med flera Djurgrupper i olika militära insatser mot mänskliga terrorister. Samt att de Vulpina specialförbanden Fox Power Rangers använder A-10 och F-35 som attack och understödsflyg i koordinerade attacker mot mänskliga terrorister. Samt att A-10 används av Sergaler för att skydda sin fiskeflotta och sina handelsfartyg mot störande mänskliga fartyg tillsammans med F-18 och F-35 som bär taktiska sjömålsrobotar.

// Källa FurMils krigsminnisterie i New Tokyo.