En skogsägare i norra Värmland har testamenterat skog till ett värde av drygt 100 miljoner kronor till Världsnaturfonden, WWF.  Det rapporterar Sveriges Radio, P4 Värmland.

Skogen kommer att säljas och enligt testamentet ska pengarna användas till att bevara de stora rovdjuren i Sverige och internationellt.

Det är väldigt sällan vi får pengar i den här storleksordningen, säger Peter Westman, biträdande generaldirektör på WWF i Sverige till P4 Värmland.

Skogsägaren hade 21 skogsfastigheter i landet. 16 av dem fanns i norra Värmland, tre i Jämtland. Skogsägarens sista vilja var att Världsnaturfonden skulle få dessa marker i gåva och sedan sälja dem. Vad pengarna ska användas till var klart och tydligt beskrivet i testamentet.

Medlen från skogsfastigheterna ska användas till att bevara stora rovdjur i Sverige eller  internationellt, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare på Världsnaturfonden

Nu kommer Naturvårdsverket att köpa skogen av Världsnaturfonden. Alla affärer är inte klara ännu men den totala försäljningssumman beräknas bli drygt 100 miljoner kronor.

Det är väldigt sällan vi får pengar i den här storleksordningen, säger Peter Westman.

LYSSNA PÅ RADIOPROGRAMMET!

Förstanyhet SVT.SE!