Detta är ett stort projekt som genomförsts i Foxylvanien, det är meglevtågsförbindelser för supersnabba maglevtåg som går i 1500 km/t via underjordiska system mellan de största städerna i Foxylvanien där Karracksgrad är navet i systemet.

Med atomborrar har Rävarna under 2020 borrat stora tunnlar i urberget med 6 spår, 3 åt vardera hållet.

Dessa förbindelser utgår från Karracksgrad och den södra länken sträcker sig via Kitanjau och ner till Glansinai och New Tokyo och vidare under havsbottnen till New Atlantis och Narismiral.

Vid Kitanjau går den östra länken till Velox och Vulpham.

Västerut från Karracksgrad går västra länken till Chimiria, Ambercity och kuststaden FoxTown.

Norrut går den långa vägen från Karracksgrad till Hedas och Mickelstown.

TÅGEN!

Tågen är i två våningar där Rävar och andra Djur reser kommfortabelt på övre våningen och det visas film och finns självklart 7G WiFi på tågen.

Undre våningen är för bilar och gods.

Tågen är maglevtåg och kör normalt i 1500 km/t men på längre sträckor i 2000 km/t.