Ett Foxylvanskt rymdskepp i den yttre delen av Kupierbältet har funnit en guldbumling av rent guld som dock täcks med brunt damm. Enligt röntgenradar är det bruna dammet max 3 meter djupt och sen är bumlingen massivt rent guld.

Bumlingen är ca 3 mil tvärs över och cirkulerar i omloppsbana runt en liten lila isplanet av fruset metan och fosfor. 

President Räv från Gamlaskogen ska skicka ett bärgningsskepp som skyddas av två stridsskepp för att frakta bumlingen längre in i solsystemet där vi Rävar ska kunna utvinna guldet. 

Reporter: Smirre Kirax