Rävarna lyckas framgångsrikt med terraformingen av Mars och bygger även en "Halo" som en rymdbas runt Mars, för transport och logistik för så väl Vulpina rymdskepp som Sergaliska och Lupina rymdskepp.

Fler städer växer upp på Mars i den ännu inte färdigt terraformerade områdena.

Samt militära baser och installationer vid cannyonerna på Mars.

Den största staden Vulpha City växer rejält med förbindelser till Olympus Mons som är en stor bas samt i dess slocknade enorma krater bygger men Olympus City.

Rävarna har bara inte funnit vatten under marken på Mars, utan även ädla metaller som guld, platina, kobolt och speciell högklassig kisel som lämpar sig ypperligt för den Vulpina elektronikindustrin. Så flertalet gruvor växer upp på de röda och sandiga slätterna.

Samt här byggs flera habitatstäder för så väl Rävarna själva som deras broderarter Vargar och Sergaler. Vackra och lyxiga städer.

Samt på hög höjd över Mars finns en rymdportalstation med nätverk till Plejarderna, Vilous, Tal, Chima, Corneria, Shines, Venom, Lylatia och andra Djurcivilisationers planeter och stjärnsystem.