Starship Mia är ett nytt tillskott till den Vulpina Stjärnflottan!

Ett mycket modernt och avancerat rymdskepp!

Drift - warphärd och antimateria-accelerator.

Vapen - Flera kraftiga lasrar, gammakanoner, EMP, fotontorpeder, novavapen och plasmavapen.

Inre hangar för mindre farkoster som trupp landsätare, Arwings, X-wings och attackskepp.

Maskhålsdrift genom rumtiden.

Vektorkamouflage.

Längd - 3280 meter.

Bredd - 1360 meter.

Höjd - 950 meter.

Hastighet - 34 gånger ljuset. (warp 34)

Brygga - 12 rävar.

Besättning ombord - 1400 rävar.

Soldater - 3200 rävar.

Piloter - 500 rävar.

Taktiker/Befäl - 120 rävar.