Dear Defender of Wildlife,

The rugged, dense forests of northeastern Washington are ideal wolf habitat. And that’s proven deadly to the region’s wolves.

As you read this, one wolf has already been killed as part of a kill order issued on a pair of wolves who made their home in these forests. It’s the fourth year in a row that the state has signed a death warrant for wolves in the same area of National Forest.

This is a preventable crisis. Despite repeated conflicts between cattle and wolves in the area, the U.S. Forest Service has failed to change how, when or where cattle are permitted to graze in this prime wolf habitat. And year after year, wolves in the area are sentenced to death

Entire packs have been wiped out.

STOP THE WOLFHUNT!


These cruel kill orders aren’t working as a deterrent. Even after eliminating wolves from the area, new packs find their way back to these forests. This prime habitat will continue to attract wolves – and unless the Forest Service changes course, wolf killings will continue.

Defenders is on the ground in the region, working with landowners, ranchers and state officials to design and implement solutions that protect wolves while minimizing wolf-livestock conflicts.

Gunning down wolves year after year is not the answer. With your help, wolves can return safely to their historic range, where they belong.

On behalf of the coalition of organizations working to keep wolves protected under the Endangered Species Act, thank you to the 1.8 million people who expressed opposition to the U.S. Fish and Wildlife Service’s proposal to strip ESA protections from gray wolves. It’s among the most comments ever submitted on a federal endangered species decision! We accomplish great things when we act as a pack.

Nu räknas Västmanlands vargar – försvunna vargar kan tyda på tjuvjakt!

I Västmanland startade varginventeringen idag. Vargarna ska räknas och om några av oklar anledning försvunnit kan man misstänka tjuvjakt.

LÄS MER!

Jaktbrottet när Snapphanen sköts överklagas till HD!

Riksåklagaren vill att Högsta Domstolen, HD, ska pröva om det inte var ett grovt jaktbrott när den så kallade Snapphanevargen sköts i Lönsboda. Tidigare instanser har dömt jägaren till mildare straff.

En man åtalades för grovt jaktbrott i januari i år för att ha skjutit en varg sommaren 2018. Grovt eftersom djuret är hotat, sällsynt och skyddsvärt. Jägaren säger själv att han trodde att han sköt en räv.

Enligt åklagaren var jägaren grovt oaktsam när han sköt utan att ha identifierat vilket djur han sköt.

Både tingsrätten och hovrätten dömde jägaren till jaktbrott av normalgraden med straffet villkorlig dom och dagsböter.

Yrkar på hårdare straff!

– Riksåklagaren yrkar nu på att jägaren ska dömas till villkorlig dom och samhällstjänst, säger Hedvig Trost, byråchef på Åklagarmyndigheten.

Riksåklagaren bestämde sig på torsdagen att överklaga hovrättens dom till Högsta Domstolen för att pröva om ett jaktbrott där en varg blir skjuten inte ska dömas som grovt trots att det inte var uppsåtligen.

– Riksåklagaren vill ha vägledning i om det här inte är ett grovt jaktbrott, trots oaktsamhet och utan uppsåt, säger Hedvig Trost.

HD har aldrig tagit upp något liknande fall men åklagaren menar att en prövning av överklagandet skulle vara till god hjälp.

Källa!

Tidigare artikel om mordet på Snapphanen!

Mer om Vargar!