Under våren och början på sommaren har nya Djuriska ingenjörsprojekt färdigställts!

Bland annat så har Tassköpings rymdinfrastruktur vid Foxylvaniens västkust knutits sammans med Wolfsburgs rymdinfrastruktur, detta för ett nära sammarbete mellan Rävar och vargar i urbaniseringsprojekten och rymdstäderna. Så har Foxylvanien och Varganien knutits samman.

Rymdlinjen är dels försedd med ett antal rymdhissar och har transporttuber och 4 maglevbanor innuti som fraktar både passagerare och varor mellan Tassköpings rymdstad och Wolfsburgs rymdstad.

I Foxylvanien har man dragit nya maglevbanor för de supersnabba maglevtågen "Silverbullet" som toppar 2000 km/t och går i rör.

Rävarna har dragit den nya Silverbulletlinjen från Velox och under vattnet i Vixen Bay till Kitanjau, sen vidare över marken i rör vidare ner till New Tokyo och under New Tokyo där det finns en stor Silverbulletstation och sedan går en linje under havet till Sergalstaden Narismiral och den andra linjen till New Atlantis, sedan vidare till Zootopia och Wolfsburg.

Silverbullet-tågen har två däck, det undre däcket är för bilar och gods medan det övre däcket är för passagerare. De är lyxigt inredda med sköna fotöljer, bra service som på en modern airliner och den senaste tekniken med Internet, film och musikmöjligheter.

Tack vare den höga hastigheten, den moderna och lyxiga tekniken osv. så gör det resandet både i Foxylvanien och till andra Djuriska destinationer utanför Foxylvanien smidigt och effektivt, vilket utvecklar affärsverksamhet och möten mellan olika Djurgrupper effektivt och positivt.