Sodexo, ett av världens största företag inom livsmedelsbranschen, har meddelat att de kommer upphöra med användningen av ägg från hönor i bur. Beslutet ska vara genomfört världen över till år 2025.

Sodexo är ett globalt serviceföretag som bland annat levererar måltider över hela världen. Beslutet att fasa ut buräggen gäller alla Sodexos verksamheter världen över, inkluderat Sverige, och ska vara genomfört fullt ut till år 2025. I enskilda länder kommer buräggen att tas bort tidigare.

– Livsmedelsbranschen är i ett förändringsskede där djuretiken väger tyngre än tidigare. Sodexos positiva beslut är ett tydligt tecken på detta. Beslutet kommer att påverka miljontals hönor som i dag hålls i burar där hönorna inte ens kan sträcka ut vingarna, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Sodexo är en av världens största aktörer inom livsmedelsbranschen med verksamheter på 32 000 platser i mer än 80 länder. Beslutet om att sluta med användning av ägg från hönor i bur har föregåtts av samtal med Open Wing Alliance, en internationell koalition av djurrättsorganisationer där svenska Djurens Rätt ingår.

I Sverige har Djurens Rätts kampanjarbete sedan 2008 bidragit till att livsmedelskedjorna Hemköp, Willys, Coop, PrisXtra och Lidl slutat sälja burägg.