Framtidsstaden i södra Foxylvanien! - New Tokyo!

New Tokyo är en multizoostad som blomstrar och en ekonomi och teknlogi utöver vad vanliga städer har.

Det har bland annat byggts ett stor IT center som heter "Fox Book" med kraftfulla servrar och senaste IT teknologin. Detta är precis vad det låter som, ett "Vulpint Facebook."

Företagande och teknoloigi blomstrar nu mer också i de östra delarna av New Tokyo, områden som för några årtionden sen var smutsiga industriområden.

Det nya "Lupine Govemnet" i bakgrunden och det nya Vulpina cyberutvecklingscentret "Kitsune Nara Ayomi" i förgrunden.

Samt många andra nya Djuriska företag, Vulpina som andra Djurgruppers med teknik i framkant inom media, IT, genetik, medicin, rymd, militär och flyg.

New Tokyo är en "Drönarstad" med AI och toppmodern teknologi!

Många av Djuren i New Tokyo använder drönare både för att transportera sig själva och för varor och tjänster samt för skydd och säkerhet av New Tokyo.

I en del moderna områden så finns det inga bilar utan transporter sker med drönarfarkoster, hyperlooprör och maglevtunnelbana.

Det finns på olika platser så kallade "Drönartorn" för små drönare som levererar paket, matleveranser, sjukvårdsutrustning och andra varor samt för övervakning, trafiksäkerhet, polis och förvar/säkerhet och dessa torn är helt obemannade men styrs av ett antal kraftfulla kvantdatorer som håller koll på de 80 000 000 drönare som används inom olika områden inom New Tokyo.

I norra New Tokyo har Getterna byggt sina "Hihivagullit Towers" där den lägre byggnaden för servrar är 42 våningar men den högre är 270 våningar med kontor, bostäder och olika inrättningar för Getternas verksamheter.

I närheten ligger också Vulpina IT företag som har en del samarbete med Getterna.

I centrala New Tokyo moderniseras det också och bland annat så byggs magelvnätet ut mer.

Samt byggs fler högteknologiska super skyskrapor med flera olika verksamheter och funktioner, så kallade städer på höjden i staden.

Sergaler har en hel del så väl civil som militär verksamhet i New Tokyo och New Tokyo och Narismiral har ett nära samarbete.

På fastlandet strax innan man åker över till Fox Tails Islands så finns nu nya "Inari bank Company."

Samt flera nya Vulpina företag som är ledande inom IT och annan teknologi.

Många av Djuren bor i så kallade biodomhus där man kombinerar högteknologisk bekvämlighet med natur och ekologi.