Grundskoleutbildning vid Dammsdal har varit formellt olaglig sedan 1 januari 2012, då en ny skollag trädde i kraft. Med kraft har riksdagsledamot Caroline Helmersson Olsson (S) reagerat och arbetat för en lagändring.

Dammsdal har sedan årsskiftet inte längre laglig rätt att bedriva grundskola. Detta enligt den nya skollag som trädde i kraft vid nyår. Landstinget som är huvudman för skolan ansökte hos Utbildningsdepartementet om att få laglig rätt att bedriva grundskole
utbildning på Dammsdal.

Caroline Helmersson Olsson (S) är riksdagsledamot och en lokal politisk profil. När hon blev införstådd med att grundskoleutbildningen hotades och de autistiska eleverna skulle vara hänvisade till skolor som inte har specialistkunskapen ställde hon en direkt fråga till utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Svaret har nu kommit och det med ett glädjande resultat för Dammsdal. Nu finns ett förslag till lagändring i skollagen och den är framtagen just för Dammsdalsskolans skull. Lagen kommer att träda i kraft 1 januari 2013. Landstingsstyrelsen har ärendet på sitt bord och föreslås tillstyrka förslaget.

KÄLLA!- Katrineholmskuriren.

Min relation till Dammsdal!

Jag gick på Dammsdal 1986-1991 dvs mellan att jag var 11 och 16 år. Jag tycker att mycket av det jag fick lära på Dammsdal är värdefullt, det jag fick lära och kände i hjärtat när vi med Yvonne Nilsson var ute i naturen och lärde oss om vördnad och respekt för de vilda djuren och naturen, att rovdjuren är lika värdefulla som människor och att man ska värna och skydda dem, när vi jobbade med vargar som tema och genom lek och sång lärde oss att förstå och relatera till saker. Även om kanske vissa saker var tokigt som att samer = varghatare och att vi i vargutstyrsel och i egenskap av vargar lekte krig och krigade mot samerna. Punkbandet vi hade som hette "Död åt lappjävlarna - Leve vargarna!" Men vi var mellan 12 och 15 år när vi höll på så och det är något jag vill minnas tillbaks på med stor glädje.

För några år sedan så ville jag tillsammans med ett par kompisar göra ett datorspel baserat på Call of Duty - om just detta med vargar som krigar mot samer. Vi hade fixat hemsida till "Röd Snö" som spelkonceptet hette och planerade för att sätta upp server för det. Dock en viss Calle Blåholtz som jag bara kände över Internet som påstod att han var  engagerad för vargens sak också - kom med rena hot att den här hemsidan skulle stängas ner och att om det här spelet blev verklighet så var det brott mot mänskliga rättigheter och att han och hans samiska vänner skulle vidtaga åtgärder mot mig om inte sidan togs bort från Internet. Jag tog bort sidan och la ner projektet kring Röd Snö, vilket är väldigt tråkigt pga att en person överreagerar på en sak som är på lek och låtsas och kommer med förtäckta hot. Jag bröt kontakten med Calle för jag insåg att det gick inte resonera med honom och att han är en av näthatarna/trollen som bara vill trolla och sabba för oss furries. Vill inte ha med honom att göra och klargjorde det för honom. Dock hörde han av sig igen till mig när min mor låg på sjukhus och med bara rent skit om att Lasse Ohlsson trollade mig på någon sida och att jag skulle polisanmäla sidan osv. Fan inte konstigt att man blir paranoid och vill gå beväpnad när man är ute! :-(

Dock saknades det en del saker i vad Dammsdal erbjöd, som den sociala biten. Dammsdal ligger på ett berg utanför samhället Vingåker i Sörmland. En del anser att Dammsdal är en "skogsmulleskola" som saknar många viktiga saker som en skola ska lära ut. Men faktum är ju att vi som går och gick på Dammsdal har olika typer av autism och man måste ju utgå ifrån den situationen och de möjligheter man med autismdiagnos har att tillgodo göra sig kunskap. Genom leken lärde vi oss förstå en del och jag leker än idag för det är mitt sätt att hantera verkligheten.

Begreppet "Furry" var väl inte myntat då, men mycket av det med att jag och andra som gick på Dammsdal lärde oss att identifiera oss med djur och genom då sång, lek och aktiviteter i naturen - så kan man säga att iaf som Dammsdal fungerade på 80-talet så var det en "Furryskola."

Vi lärde ju klart lite vanliga ämnen på Dammsdal också, som räkning, skrivning och slöjd. Samt ADL som var att vi var i ADL-lägenheten nere på samhället och fick lära oss lite om matlagning, städning och personlig hygien. Dock hade vi ingen Engelska, ingen grammatik osv. Lite historia lärde vi oss, mest om Vikingatiden och hur man levde på Vikingatiden och att tyda runor och om asagudarna. Dock har jag tyvärr glömt en del av detta med runor. Skulle behöva gå en runtydningskurs för att friska upp runläran. Vikingatiden är väldigt intressant och folk levde väldigt nära naturen då. Vingåker är ju gammal Vikingabyggd, så det finns gott om både runstenar och hällristningar kring Vingåker. 

På det hela tycker jag mina år på Dammsdal har gett något väldigt viktigt, det jag känner djupt i hjärtat. Empati och kärlek till de vilda rovdjuren och naturen! Det är något jag bär med mig genom livet och som gör mig till den jag är!

*Kram!*