Under våren 2021 släpptes hemska bilder från djurförsök på laboratoriet  i Vivotecnia.

De människor som utsatte djuren visade på en grymhet som var chockerande. Djur utsattes för djurförsök utan bedövning och plågades ihjäl.

Det är vår gemensamma skyldighet att stå upp för dessa djur som är helt försvarslösa på dessa laboratorier.

Laboratoriet stängdes för att sedan öppnas igen!

Laboratoriet fick efter omvärldens påtryckningar stängas ner, detta visade sig dock bara vara tillfälligt. I juni i år nåddes vi av nyheten att laboratoriet nu har öppnat igen.


Vi behöver gemensamt trycka på och göra ännu mer för att försäkra oss om att laboratoriet aldrig slår upp dörrarna igen och att de ansvariga ställs till svars.


Djurens Rätt arbetar för en värld där varje liv räknas. Genom ditt ställningstagande kan vi se till att den världen blir möjlig. 


KÄLLA: Nyhetsmejl från Djurens Rätt.


Min åsikt:


Personligen tycker jag att dödsstraff är motiverat för dessa ondskefulla och vidriga handlingar som dessa människor gjort sig skyldiga till.