I Freetown, huvudstaden i Sierra Leone, är situationen med gatuhundar akut. Landet har varit drabbat av inbördeskrig och svåra sjukdomsepidemier. Samhällets hundar har under flera år lämnats vind för våg och förökat sig okontrollerat. Min kollega Georgina besökte Freetown för att förbereda vårt arbete där. Hennes ögonvittnesskildring är skakande:

”Vi såg så många hundar som var som svältande benrangel med fruktansvärda skador, brutna ben, ärr och sår. Överallt hörde vi hjärtekrossande berättelser om barn som dött av obehandlade hundbett och hundar som urskillningslöst blir förgiftade eller ihjälslagna. Det finns så mycket missuppfattningar och så mycket som kan göras för att förbättra situationen. Men det är bråttom. Vi måste agera nu!", Georgina Parker, World Animal Protection

Nu vill vi rädda en miljon till
Vi har vaccinerat hundar mot rabies i Bangladesh, Bali, Kenya, Zanzibar och Kina. Vi har visat myndigheterna att vårt koncept fungerar. Vi har räddat en miljon hundar från att bli brutalt dödade av rädsla för den fruktade sjukdomen. I stället har vårt vaccinationsprogram hejdat framfarten av rabies bland både människor och djur. Nu tar vi oss an Sierra Leone!

Rabies sprids under sommaren
Enligt våra observationer sprids rabies som mest under juni och juli. Det är då många smittade hundar rör sig i samhället. Nu är tiden att agera!

Du kan hjälpa!
Med ditt stöd* kan vi vaccinera hundarna och sätta på ett halsband som visar att de är skyddade, behandla sjuka och skadade gatuhundar, och informera befolkningen i hur de bäst skyddar sig från rabies.

LÄNK!