Många Sergaler arbetar, lever och bor kring New Tokyo tillsammans med många andra Djur. Sergalernas största verksamhet är fisket oc många andra Djur i New Tokyo uppskattar fisk också och alla de Sushibarer som finns i New Tokyo!

New Tokyo är en högteknologisk stad och under hösten 2019 så har de nya helt robotiserade fiskfrystornen blivit färdiga. Datoriserade fiskebåtar med AI levererar stora mängder fisk hit som av robotar tas om hand och bereds och fryses för att sedan ätas av så väl Sergalerna själva som andra Djur som bor i New Tokyo! 

Sjöstadsdelen Atlantis har under 2019 genom gått mer teknisk revolution. Här bor Sergalerna i lyxiga och högteknologiska skyskrapor!

Atlantis knyts ihop med övriga delar av New Tokyo av undervattensmotorvägar med teknik för självkörande Tesslor samt undervattenstunnlar för maglevtåg samt hyperloopsystem för transport av varor och gods!

I Suburanområdets anslutningsdel till Sergotopia har ett nytt högteknolgiskt IT centrum byggts upp för forskning och utveckling av flerdimensionell kvantteknologi med mera!

Kvantmobiler och kvantdatorer kommer snart alla Djur att ha i och med att Djurriket under 2020 kommer dra igång sina 6G och 7G nätverk samt även 6G och 7G kommer användas inom många områden, så väl civilt som militärt samt inom vetenskap och rymdteknologi.