Sergaler är intelligenta och framåtsträvande varelser samt duktiga krigare. De har befolkat många områden i Vintergatan.

Deras hemplanet är Tal!

En frodig planet med mycket fin natur och stora hav där Sergalerna sedan urminnes tider bedrivit fiske.

På Tal bor även andra Pälsdjur som Rävar, Tvättbjörnar och Reptildjur men Sergalerna är de som är flest.

För länge sedan så koloniserade Sergalerna planeten Vilous.

Dock uppstod en del strider eftersom naturtillgångar på Vilous var begränsade och Sergalerna splittrades i olika grupper med egna intressen.

Sedan efter ett antal strider så enades Sergalerna igen och har en federation av kloka Sergaliska ledare som styr på Vilous.

Sergalerna blev fler och utvecklade sin teknologi och började med handel och utbyte med andra Djurcivilisationer och utvecklade sitt solsystem.

De byggde en dysonsfär runt sin stjärna för att ta vara på energi effektivare från stjärnan och driva sina rymdskepp och driva teknologin framåt.

De är rädda om sin hemplanet Tal så de exploaterar inte den så mycket men dess ena måne har de gjort om till en stor rymdbas. Månen var död och steril så.

Samt att de har byggt städer och baser på planeten Exima och

Trandis.

I Sergalerna solsystem finns en stor frodig och grönskande planet till, Somene, den bebos av Ödlevarelser och Sergalarna har ett bra samarbete med dessa.

Planeten Dipine är en gasplanet men med hav av olika supernaturala ämnen och Sergalena har en bas i omloppsbana för att fiska upp dessa ämnen efter behov.

I närheten kretsar en havsplanet med två månar. Den har fantastiska möjligheter till fiske så här bedriver Sergalerna sin fiskeverksamhet i stor skala samt odlar fisk.

Sergalerna har även tagit vara på metaller och andra ämnen i sitt solsystems asteroider och bland annat skapat en konstiggjord planet som är både bostäder, industrier och en jättelik rymdbas.

Samt att Sergalerna har rymdbaser runt om i sitt solsystem.

Både som försvar och för handel och interaktion med andra Djurcivilisationer.