Mycket glädjande att nya Djur kommer och vill bo i våra skogar! <3

Sedan 2000-talet har schakalen ökat i stor omfattning runt om i Europa och det upptäcks etablerade populationer i allt fler länder och allt längre norr ut. Både i Polen, Tyskland, Holland och i Baltstaterna har de etablerats och på danska Jylland har man upptäckt minst fem säkra observationer och schakaler som stannat över vintern och hävdat revir.

Jens Frank tror dock att det kommer att dröja ett bra tag innan den etablerar sig i Sverige.

– Så pass långt är det ändå mellan Danmark och Sverige eller Baltstaterna och Sverige så jag tror att man måste ge det flera årtionden så att det faktiskt bildas en fast stam som föryngrar sig och det då blir unga utvandrande individer som söker nya områden, säger Frank.

Den första observationen av en schakal har gjorts i Rautavaara i östra Finland. Det var en privatperson som i tisdags kväll såg och fotograferade något som han först trodde var en räv.

Forskare har bekräftat att det rör sig om en guldschakal. Troligen är det en ung individ, omkring ett år gammal, som vandrat in från Estland.

Det har gått rykten om schakaler i sydöstra Finland redan i ett par år, säger Heikki Henttonen, professor i skogszoologi.