Saab har slutit avtal med den brasilianska regeringen som omfattar utveckling och produktion av 36 Gripen NG till landets flygvapen.


Vi är stolta över att stå sida vid sida med Brasilien i detta viktiga program. Det finns redan en lång och framgångsrik historia av industrisamarbete mellan våra länder och detta historiska avtal tar detta partnerskap till en ny nivå, säger Saabs ordförande Marcus Wallenberg i ett pressmeddelande.


Den 18 december 2013 valde Brasilien, inom ramen för utvärderingsprogrammet F-X2, Gripen NG som landets nästa generations stridsflygplan. Sedan dess har parterna förhandlat för att ingå ett avtal. ”Dagens tillkännagivande innebär att processen avslutats framgångsrikt”, skriver Saab.


Avtalet mellan Saab och brasilianska regeringen (försvarsministeriet genom Aeronautics Command, COMAER) omfattar 28 ensitsiga och 8 tvåsitsiga Gripen NG. Det sammanlagda ordervärdet uppgår till cirka SEK 39,3 miljarder.


Saab och COMAER har även ingått ett avtal om industrisamarbete, inklusive tekniköverföring till brasiliansk industri, som ska utföras under cirka tio år.

Leveranserna av Gripen NG ska enligt Saab starta 2019 och pågå till 2024.