Saab har fått en stororder på utrustning för elektronisk krigföring i en kompletterande order till Gripen.


Saab har fått beställningar från FMV avseende elektronisk krigföring och kompletteringar av vapenbalkar och utrustning till Gripen till ett sammanlagt värde av 574 MSEK.


Beställningen av utrustning för elektronisk krigföring, så kallade Electronic Warfare Systems (EWS), innebär att flygplanen utrustas med antenner, sändare och datorer för att kunna störa fientligt flyg och markstridskrafter.

Kompletteringen av vapenbalkar innebär bland annat att flygplanen utrustas för att kunna bära GPS-utrustade vapensystem. Denna beställning är värd 250 MSEK och kommer att levereras 2009-2011.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.