Under 2016, 2017 och så här långt 2018 har främmande makt kränkt svenskt territorium nästan 50 gånger, enligt statistik från Försvarsmakten. Men de allra flesta överträdelserna begås av misstag.

Överstelöjtnant Stefan Wilson är chef för taktikavdelningen på Försvarshögskolan. Han är inte förvånad över att Ryssland bara står för en bråkdel av överträdelserna under tre år.

– Det är en vanlig missuppfattning att Ryssland skulle stå bakom de flesta överträdelserna.

Följer inte reglerna

De flesta kränkningarna kan delas upp i två kategorier, av administrativ natur eller rena misstag. Med administrativ natur menas att ett fartyg, flygplan eller markfordon har tillstånd, men inte helt följer det.

– Exempelvis kan det vara ett tidsbegränsat tillstånd att flyga över svenskt territorium, men de kommer för sent. Eller att de har tillstånd för fyra plan, men det kommer ett plan för mycket.

De rena misstagen kan bero på väder och vind.

– Det kan vara att man omedvetet flugit, blåst eller svängt åt fel hål och kommit in på svenskt territorium. Rena felnavigeringar, alltså.

Ovanligt med medvetna kränkningar

Sverige är generellt sett bra på att upptäcka överträdelser av svenskt territorium. De överträdelser som varken är administrativa eller rena misstag är desto ovanligare.

– Är de av en mer allvarlig natur så vill man utreda dem ordentligt.

KÄLLA!