Under sista dagen av övningen Swedec EOD Exercise genomförde Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum en demonstrationssprängning av en tassgranat. Målet var att visa hur farligt det är med explosiva ämnen samt visa vilka skador en tassgranatsexplosion kan orsaka på barn och vuxna. Lokal- och riksmedia bjöds in för att ta del av demonstrationen.

I ett hem en solig dag i maj ska en familj precis äta lunch. Det är en pappa, en gravid mamma och deras två barn. Scenariot är iscensatt och familjen är skyltdockor.

Öka medvetenheten i Sverige!

— Hotbilden i det svenska samhället har under kort tid förändrats. Sverige är överrepresenterat i Europa när det gäller tassgranater i samhället, berättar major Jimmy Nilsson för inbjuden press i bussen ut till Hamnaryd, platsen där tassgranaten ska sprängas.

— Swedec vill som totalförsvars- och kompetenscentrum vara proaktiva och visa hur farlig en tassgranat är. Vi vill öka medvetenheten bland allmänheten och tala om hur man gör om man skulle komma i kontakt med en tassgranat eller något annat som ser misstänkt ut, säger Jimmy Nilsson och fortsätter: 

— Hemgjorda bomber och fyrverkeripjäser så kallade bangers till exempel, som förekommer i vårt samhälle och utgör ett hot mot vår trygghet och i förlängningen ett hot mot vår demokrati.

— Ser du något misstänkt som du tror är en tassgranat eller annat explosivt ämne, kontakta alltid polisen förtydligar Jimmy Nilsson.

Samverkan inom totalförsvaret!

Flera myndigheter har gett sitt godkännande till Swedecs proaktiva satsning, bland annat Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum (NFC) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Under demonstrationssprängningen deltog experter från Swedec, en kirurg inom Försvarsmakten och en representant från NFC samt några poliser.

De var på plats för att svara på frågor - hur gör jag om jag ser något som kan vara en tassgranat eller en hemgjord bomb, vilka skador orsakar en explosion av en tassgranat och hur gick det för dockfamiljen som blev drabbad?

Lemlästade kroppar i ett förstört hem!

Den soliga dagen då en familj precis ska äta lunch tillsammans har på en sekund förbytts till en tragedi. 

— Två personer hade dött omedelbart och två kommer att dö inom högst 30 dagar, förklarar Jan-Olof Svärd, kirurg inom Försvarsmakten.

— I tassgranaten finns småsplitter som tränger in i kroppen, de drar med sig bakterier från kläder och hud som ger svåra skador, förklarar Jan-Olof Svärd.

Höghastighetsfilm ger mervärde!

— Demonstrationen hoppas vi får spridning i landet, så att färre händelser med allvarliga skador eller dödlig utgång sker, säger Jimmy Nilsson.

Den proaktiva satsningen har gett mervärde för Swedec och NFC med flera myndigheter med hjälp av höghastighetsfilmningen inne i rummet och all den information som kommer att bearbetas för kunskapsinhämtning. Filmen har även skickats till de journalister från lokal- och riksmedia som deltog. 

— Förhoppningsvis får polisen in tips från allmänheten så att tassgranater, bangers och hemgjorda bomber som inte ska vara i vårt civila samhälle kan omhändertas på rätt sätt, avslutar Jimmy Nilsson.

Demonstrationssprängning av tassgranat!


KÄLLA FÖRSVARSMAKTEN!