I ett upprop för naturen och det vilda skriver naturfotografer, filmare och flera välkända författare om naturen och djurens framtid i Sverige. Detta efter att riksdagen bestämt att varg- och lodjursstammen ska kunna halveras och björn och järv decimeras kraftigt. Dessutom ska jakt på kungsörn möjliggöras.

Kärleken till naturen är viktig för oss. Vi försöker alla förmedla den, på olika sätt få fler att förundras och glädjas åt naturens skönhet och mystik. Vi tror att människor behöver kontakt med naturen, det ger styrka och livsglädje. Livets många olika former berikar våra liv och vi tror och hoppas att många fler skulle kunna få de starka känslor av glädje och förundran som vi får i naturen. Vi tror att kärlek till naturen är den viktigaste och mest kraftfulla källan till natur- och miljöengagemang. Till kamp för vår planet och hela mänsklighetens framtid.

Rovdjuren spelar en viktig roll i naturen, i de ekologiska systemen, naturens maskineri. De har också andra viktiga roller för oss människor. Rovdjuren är vackra, spännande och lite mystiska. De är ovanliga – nyss var de nästan utrotade i vårt land. Rovdjuren står för det vilda, det vi inte kan styra. Det finns en frihetskänsla och styrka över rovdjuren som är nyttig för oss människor. I kulturen, i äventyret, i drömmen har rovdjuren en central roll. Äntligen har de kommit tillbaka i den svenska naturen.

Riksdagen har nu beslutat att göra det fullt möjligt att halvera antalet vargar, en art som nyss var helt utrotad i Sverige. Hälften av lodjuren kan skjutas bort, precis som mängder av björnar och järvar. Det blir till och med möjligt att börja jaga kungsörnar. Vi menar att rovdjuren har rätt till sin plats i naturen. Det är ingen som äger dem, det är ingen som äger upplevelserna av dem. Deras antal ska inte regleras till en miniminivå. Det handlar om ett grundläggande synsätt. Betraktar vi rovdjuren som något ont som vi ska ha så lite av som möjligt, eller som något som berikar vår natur och därmed oss själva?

Många av oss har upplevt och njutit av natur i många länder runt om i världen. Vi undrar hur vi i Sverige ska kunna förvänta oss att tigrar, elefanter, noshörningar och andra fantastiska djur ska kunna finnas kvar om vi själva inte tillåter att våra vilda djur får leva i annat än minimala antal. Vilka krav och förväntningar ska vi, i ett av världens rikaste länder, då kunna ställa på andra länder?

Vi vill ha rovdjuren tillbaka i vår natur. Visst förstår vi att vissa måste avlivas om det uppstår alltför stora problem, men rovdjuren måste få ha sin plats i naturen igen. Vi vill ha utrymme för det vilda, det vi människor inte detaljstyr. Vi vill ha plats för äventyret, längtan, fascinationen och vi vill försvara rovdjurens rätt. Låt inte rovdjuren bli slagträ i andra politiska frågor, som regionalpolitiken. Utnyttja inte riksdagsbeslutet för att minimera rovdjursstammarna. Vi vill ha en ny rovdjurspolitik där naturen och det vilda får ta plats!