Såg uppdrag Granskning och Renskötseln och Rovdjuren!

FINNS HÄR PÅ SVT PLAY!

Ett bra och seriöst program om den konflikt som uppstår mellan Samisk Rennäring och de Rovdjur som lever av att fälla Renar som byten. Ett bra och sansat program utan att man gick till angrepp mot någon person eller grupp eller mot Rovdjuren.

Faktum är att Renar spelar en stor roll i norra Sverige och både Vargar, Järvar, Lodjur, Björnar och Kungsörn är beroende av Renar för sin överlevnad samtidigt som för Samerna är Renskötseln en viktig del i deras kulturarv.

I programmet var både Samer och personer från Rovdjursföreningen med flera instanser med och personer som var juridiskt kunniga.

Det handlade b.la. om en större Järvfamilj som tog ut en hel del Ren från området.

Lösningen som jag ser är att staten går in och ökar antalet Renar så att det räcker till så väl Vargarna som till Lodjur, Järvar, Björnar och Kungsörnar men också räcker till Samerna och den Renskötsel som Samerna är beroende av.

Olika delar i Sverige har olika naturvaror. Norrland har Renar och Järnmalm och Skåne där jag bor har bördig jord och jordbruket.

Jag tycker att det är bra att man får till en bra och objektiv diskussion om Renarna och ett mål som gynnar alla parter som är beroende av Renar. Det vill säga Vargar, Lodjur, Järvar, Björnar, Kungsörnar och Samer. Samt att det finns ekonomisk vinst i Renskötselprogrammet där Renkött även kan gå på export till övriga Sverige.

FÖRDJUPANDE ARTIKEL OM RENPROGRAMMET!

BRA FÖR SVERIGE!

Andra saker som också är viktigt för Sverige är att bygga ut och förbättra järnvägen, samt fiberutbyggnad, stärka försvar och insatsgrupper mot terrorism - det vill säga förbättra och modernisera 39 Gripen systemet och sjöstridskrafterna samt att ha operativa insatsstyrkor, fler polisresurser, sjukvård och psykiatri, stoppa mobbning och att Svenska företag stannar i Sverige där arbetarna får skälig lön för sitt arbete och rimliga arbetstider.

Mvh: Smirre Kirax