Rävarna i Malmerfors serier bärgar flygplanet!

SibFox - tama rävar!