Mycket rödräv minskar risken för den fästingburna sjukdomen borrelia!

En ny studie visar att förekomsten av fästingar som bär på borrelia är betydligt lägre i områden där det finns mycket rödräv. Det beror på att rävens huvudföda är möss vilket även är ett viktigt värddjur för fästingarna. Även mården har betydelse för spridningen av sjukdomen.

Studien som genomförts i Nederländerna, visar att förekomsten av smittbärande fästingar var hela 85 procent lägre i områden med rödräv och mård än i områden där de var sällsynta. Det handlar inte om att finns mindre möss där rävar är aktiva, utan att mössen håller sig undan i hålor för att skydda sig om de cirkulerar i närheten. Därmed får också fästingarna svårare att komma åt mössen och då minskar smittspridningen.

Fakta om borrelia

Borrelia är en fästingburen sjukdom som inte bara kan drabba oss människor utan även våra hundar och ibland även katter.Ju längre tid en fästing sitter på djuret desto större är risken att smittan överförs. Symptomen kommer ibland flera månader efter bettet och kan vara nedsatt allmäntillstånd, feber, trötthet, avmagring och stela leder.

För att förebygga fästingburna sjukdomar är det viktigt att använda fästingprofylax och att dagligen visitera djuren.

KÄLLA!